Persoonlijke coaching , Bart, facilitair manager

Ik ondervond problemen in het leiding geven van een multicultureel team CMP schoonmakers. Het bedrijf doet veel aan continu verbeteren en optimaliseren van alle taken die er uitgevoerd worden. Ook deze afdeling moest hierin mee. Het probleem was dat deze medewerkers niet eerder in het verander proces betrokken waren.

Ik heb dit als leidinggevende onderschat en te grote stappen gemaakt, Elly heeft mij inzicht gegeven wat het veranderproces bij de groep los maakte, waar voor hen de belangrijke punten zouden liggen en hoe de groep mee te krijgen in het verander proces. Ik heb hierdoor inzicht gekregen in hoe ik mensen in het verander proces kon betrekken en mee kon krijgen, en wat mijn eigen invloed hierbij is. Het werk is hierdoor nog efficiënter geworden en de groep ging, met plezier, taken erbij doen die eerst uitgevoerd warden door een extern bedrijf. Dit had een mooie besparing tot gevolg.

De aanpak van Elly hierbij was voor mij heel doeltreffend, zij stelde vooral veel vragen en gaf mij richting in het zelfstandig oplossen. Belangrijke items waren: verantwoordelijkheid geven, duidelijk de doelen aangeven en bewaken, aanspreken op inhoud van de taak en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers vergroten.