Relaties

Voor wie?

Wellicht denkt één van jullie aan uit elkaar gaan, of denk je: ” is dit het nu, moet ik het hier mee blijven doen?” Of: “ik krijg toch verwijten, het is nooit goed genoeg voor haar/hem”, en merk je dat je met reserve op de ander reageert. In je relatie met je partner, wil je je graag veilig, voelen, jezelf voelen, begrepen en gezien worden. Als dat niet lukt, is dat een pijnlijke ervaring. Ieder van ons probeert daar op zijn eigen manier antwoord op te geven en door te blijven gaan. Soms levert dat een heel eenzaam gevoel op, of veel frustratie, en probeer je afleiding hiervan te zoeken. Ook kan het zijn dat je probeert te bespreken waar je mee zit, maar dat het niet oplevert wat je wilt. Als je dit herkent en er mee aan de slag wilt, kunnen we starten. De therapievorm die ik toepas is niet geschikt als er geweld in je relatie speelt. Ook vraagt het van jullie samen op een afspraak te komen. Speelt er een affaire met een 3e of wil je scheiden, dan kan ik jullie helpen om hier goed uit te komen.

Werkwijze en effect

Ik zal met jullie het patroon van reageren op elkaar onderzoeken, en ieder ruimte en aandacht geven om zijn deel in te brengen. Als dat helder is, kunnen we een stap zetten naar de achterliggende behoefte en vraag, waar je mee zit. Stap voor stap begeleid ik jullie om –opnieuw- je te verbinden met elkaar op een manier waarbij je voelt dat je bij elkaar terecht kunt. Daarbij zul je gaan ervaren dat er weer ruimte ontstaat voor plezier, samen iets ondernemen, dat je weer echt praat en geniet van elkaar.

Emotionally Focussed Therapy/EFT: het werkt!

Drie stappen:

  • Je leert het patroon herkennen: hoe hou je elkaar gevangen binnen vaste reacties.
  • Je benoemt je angsten en behoeften binnen dat patroon; je komt in gesprek waar het echt over gaat.
  • En tot slot stap je uit je patroon en leer je elkaar hulp, steun en begrip te vragen.

Het resultaat: elkaar helpen en ondersteunen bij negatieve emoties. In plaats van behoedzaam of zich te gaan verdedigen of beschermen, is er weer openheid en durf je risico’s te nemen tav van elkaar. Weg van de machteloosheid naar een actief vormgeven van je relatie samen.

Het aantal gesprekken varieert, we doorlopen zeven stappen, “thema’s“, en daar zijn vijf tot ’50’ sessies voor nodig, afhankelijk van de problematiek.